MegaLink 3D Markerings anlæg

Som skrevet oven for, skyder vi på det sidste nye markerings anlæg til skytter. Her kan du i et “lille opslag”, se hvordan det ser ud.

Dette er skærmen du ser dine skud på. Den står i stedet for papskiven, som mange kender. for eks. når du skyder dine prøveskud, vises de på skærmen med den gule trekant i øverst højre hjørne, den viser det er prøveskud. Den kan vise 10 skud af gangen. Når du så har skudt dine prøveskud, og vil gå i gang med din serie, trykker du på knappen neden under punktet “Næste serie”, på denne skærm, knap B og der fra tæller den serie point. ( Normalt skyder vi en serie på 5 prøveskud og 20 gældende.)

Ligeledes som prøveskudene, viser den 10 skud på en skærm og den gule trekant bliver hvid. Når du skyder det 11 skud, skifter den til en tom skærm, og har den anden i hukommelsen. Sådan fortsætter den, indtil du er færdig.

Derefter kommer det smarte, du kan vælge et underpunkt i menuen “Meny”, der hedder udskrift, og på det, kommer alle dine skud, med total point til sidst.

Men bare rolig, vi skal nok hjælpe dig, og det er meget enkelt, så du lære det hurtigt.