Kontakt Personer for Pistolskytterne

Neden for, kan du se hvem der er kontakt personer for Helsinge Skytteforening Pistolskytter.

Jens Olsson        

Tlf. 30 16 03 65

Jesper Robdrop   

Tlf: 31 66 69 00

            Begitte Panduro Andersen           

Tlf: 20 99 27 71