Kontingent

Kontingent:

Kontingenter i klubben, er pr. 1.1.2019 fordelt således:

Under 18 år: 400,00 kr.

Fra 18 år:   600,00 kr

Kontingentet betales for et helt kalender år, og betales først i året.

Ved indmelding i løbet af året, betales ligeledes for et helt kalender år.

Betaling:

Betaling for års kontingent, sendes til Handelsbanken på følgende konto nummer:

Reg. nr.: 6490

Konto nr.: 0002010079

Husk ved indbetaling af kontingent, at på føre dit navn og medlems nummer, så vi kan se hvem indbetalingen kommer fra.